DOMAIN (Tên miền) là một địa chỉ duy nhất có thể được sử dụng trên Internet. Đó là những gì bạn nhìn thấy trong thanh địa chỉ trong trình duyệt web của bạn “www”. Ví dụ, www.itsolution.com.vn, www.google.com.vn, www.kenh14.vn… Chính là Domain (Tên Miền)

Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ itsolution.com.vn là tên miền máy chủ web của công ty chúng tôi. Thành phần thứ nhất “itsolution” là tên của máy chủ, thành phần thứ hai “com” thường gọi là tên miền mức hai (second domain name level), thành phần cuối cùng “vn” là tên miền mức cao nhất (top level domain name).

Tên miền có thể dài tối đa đến 63 ký tự, có thể được sử dụng với tên miền cấp cao khác nhau, chẳng hạn như BIZ, Org, Co, và NET…Ngoài ra còn có các loại tên miền quốc gia là top domain cụ thể như .vn cho nước Việt Nam, .US cho nước Mỹ. Khi một tên miền được sử dụng trong một địa chỉ web, “www” thường được đặt ở phía trước của tên miền đó để chỉ ra rằng cách gõ tên vào trình duyệt web của bạn sẽ đưa bạn đến một trang web. Chủ sở hữu domain có thể thiết lập một trang web với địa chỉ đó và cũng có thể sử dụng nó cho địa chỉ email của mình. Ví dụ, hant@itsolution.com.vn

Bạn muốn tư vấn và đăng ký 1 tên miền mới hãy liên hệ tới số 0902.181.055 (Zalo) để được hỗ trợ nhanh nhất

Để được hỗ trợ tư vấn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Hotlline: 0902181055 (zalo)

Email: hant@itsolution.com.vn